AR Antulay v. RS Nayak

(AIR (1988)SC 1531) AR Antulay v. RS Nayak (AIR (1988) SC 1531) “Actus curiae neminem gravabid” Case details: CASE NAME – A. R. Antulay v. R. S. Nayak CITATION – AIR 1988 SC 1531 DECIDED ON – 29/04/1988. CORAM – Sabyasachi Mukherjee, G. L. Oza, M. N. Venkatachaliah, Ranganath Misra, Read more…